Terms & Privacy

Warunki korzystania i prywatność

Warunki korzystania

Do celów niniejszego oświadczenia określenie „my” oznacza nas i naszych członków oraz ich pracowników, partnerów, członków kierownictwa, agentów i przedstawicieli, a także wszelkich niezależnych dostawców albo niezależne źródła informacji lub danych.

 

Zostały podjęte wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia wysokiej jakości, wiarygodności i dokładności informacji zawartych w tej witrynie internetowej. Jednak:

·         możemy bez powiadomienia usuwać, uzupełniać lub zmieniać informacje zawarte w tej witrynie internetowej;

·         nie odpowiadamy za treść innych witryn internetowych połączonych z tą witryną lub w niej przywołanych.

Usługi, informacje, oprogramowanie lub dane (ogółem „Informacje”) udostępnione w tej witrynie są dostarczane w swojej aktualnej postaci bez jakichkolwiek gwarancji.

 

Wprost wykluczamy wszelkie oświadczenia i gwarancje, w tym m.in. domniemane gwarancje wartości handlowej i przydatności do określonego celu. Nie ponosimy odpowiedzialności związanej z usługami, w tym między innymi jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu komputerowego, danych, informacji i materiałów użytkownika oraz straty w jego działalności spowodowane przez Informacje lub brak informacji w tej witrynie internetowej. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za:

·         jakiekolwiek straty lub obrażenia spowodowane w całości lub w części przez nasze działania, zaniechania lub zaniedbania bądź za pozostające poza naszą kontrolą okoliczności związane z pozyskiwaniem, opracowywaniem lub dostarczaniem informacji;

·         jakiekolwiek błędy, pominięcia lub nieścisłości występujące w Informacjach niezależnie od ich przyczyny bądź za opóźnienia lub przerwy w dostarczaniu informacji;

·         jakiekolwiek decyzje podjęte albo działania zrealizowane lub zaniechane w oparciu o Informacje udostępnione na podstawie tego dokumentu.

Nie przedstawiamy jakichkolwiek zapewnień, oświadczeń ani gwarancji dotyczących treści, kolejności, dokładności, terminowości ani kompletności Informacji ani że na Informacjach można polegać w jakimkolwiek celu. Nie przedstawiamy jakichkolwiek zapewnień, oświadczeń ani gwarancji, że Informacje będą nieprzerwane lub wolne od błędów ani że ewentualne błędy będzie można poprawić.

 

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody — niezależnie od tego, czy roszczenie ma charakter kontraktowy, deliktowy, czy wynika z innych przesłanek — wynikające z korzystania z Informacji lub polegania na nich albo ogólnie z korzystania z Internetu.

 

Prywatność

Cieszymy się, że zainteresowali się Państwo naszą firmą i poświęcili czas na odwiedzenie naszej witryny internetowej. Ochrona Państwa danych osobowych podczas korzystania z naszej witryny jest dla nas sprawą priorytetową. Chcielibyśmy krótko wyjaśnić, jakiego rodzaju dane osobowe są zbierane podczas Państwa odwiedzin w naszej witrynie i do jakich celów są one używane.

Niniejsze oświadczenie dotyczące warunków korzystania i prywatności można w dowolnym czasie przejrzeć, pobrać i wydrukować, wchodząc na stronę www.terex.com. Zmiany przepisów lub naszych firmowych zasad mogą wymagać odpowiedniej modyfikacji niniejszego oświadczenia dotyczącego warunków korzystania i prywatności. Dlatego prosimy o regularne odwiedzanie tej strony i zapoznawanie się z oświadczeniem.

1. Zakres

Niniejsze oświadczenie dotyczące warunków korzystania i prywatności dotyczy treści witryn internetowych należących do firmy Terex Corporation, 200 Nyala Farm Road, Westport, CT, USA.

2. Co to są dane osobowe?

Określenie „dane osobowe” oznacza dane, na podstawie których można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat określonej osoby i jej obecnej sytuacji (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia lub adres e-mail). Informacje, których nie można bezpośrednio powiązać z określoną osobą (lub wymagałoby to poświęcenia nieproporcjonalnie długiego czasu i dużego nakładu pracy), np. informacje anonimowe, nie są uważane za dane osobowe.

3. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy i przetwarzamy?

Większość naszej witryny internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Jeśli korzystają Państwo z jednego z naszych formularzy kontaktowych, za pomocą których w witrynach internetowych firmy Terex Corporation można wysyłać do nas prośby i zgłoszenia, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Mogą Państwo sami zdecydować, czy chcą podać te dane. Jednak bez nich nie będziemy mogli spełnić Państwa prośby lub dostarczyć potrzebnych usług bądź będzie to możliwe jedynie w ograniczonym zakresie. Jeśli chodzi o wszelkie inne informacje przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego, ich podanie zależy całkowicie od Państwa uznania.

Jeśli wyślą nam Państwo wiadomość e-mail, zawarte w niej dane osobowe będą używane wyłącznie w naszej korespondencji z Państwem. Zanim użyjemy danych osobowych do innego celu niż określone powyżej, poprosimy Państwa o zgodę. Żadne z tych danych nie zostaną przekazane innym podmiotom.

4. W jakich celach używamy danych osobowych?

Danych osobowych używamy wyłącznie w celu zapewnienia szerokiej gamy usług za pośrednictwem naszej witryny internetowej albo — jeśli użyli Państwo naszego formularza kontaktowego lub wysłali nam wiadomość e-mail — w celu spełnienia prośby o kontakt lub wysłania wymaganych informacji.

Państwa danych osobowych nie używamy w żadnym innym celu. Danych osobowych nie przekazujemy innym podmiotom ani nie używamy ich w celach reklamowych.

 

5. Dokąd przesyłane są dane osobowe?

Witryna internetowa firmy Terex jest zlokalizowana w Stanach Zjednoczonych i przeznaczona dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jednak uzyskują Państwo dostęp do witryny z terenu Unii Europejskiej lub innego regionu, powinni mieć Państwo świadomość, że w przypadku dalszego korzystania z witryny Państwa dane osobowe mogą zostać przesłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych do Stanów Zjednoczonych.

6. Anonimowe dane o korzystaniu / korzystanie z plików cookie / Google Analytics

Nie tworzymy osobistych profili użytkowników. Na naszych serwerach zachowujemy jedynie dane osobowe w anonimowej formie związane z informacjami pobieranymi na prośbę użytkowników. Dane te umożliwiają nam dostarczanie szerokiej gamy usług lub są używane do celów ewaluacyjnych. Podczas tego procesu rejestrowane są ogólne informacje, takie jak godzina pobrania zawartości z naszych stron lub najczęściej używane strony.

W tym celu korzystamy z tzw. plików cookie (niewielkich plików tekstowych zawierających informacje o konfiguracji). Przy użyciu plików cookie określamy częstotliwość korzystania z naszej witryny internetowej i liczbę odwiedzających ją użytkowników.

Te dane o korzystaniu nie umożliwiają wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków na temat konkretnego użytkownika. Żadne z anonimowo zbieranych danych o korzystaniu nie są łączone z danymi osobowymi opisanymi w punkcie 3 niniejszego oświadczenia dotyczącego warunków korzystania i prywatności.

Większość przeglądarek jest początkowo ustawiana tak, aby pliki cookie były automatycznie akceptowane. Można jednak dezaktywować pliki cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby informowała przed zapisaniem takich plików. W niektórych przypadkach użytkownicy nieakceptujący plików cookie mogą nie mieć dostępu do niektórych obszarów naszej witryny internetowej.

W tej witrynie internetowej są używane aplikacje marketingowe Pardot i Salesforce.com. Aplikacje te mogą zbierać następujące dane podczas odwiedzania naszej witryny internetowej:

·         osobiste dane kontaktowe i dane dotyczące firmy,

·         preferencje dotyczące komunikacji (np. zgoda na otrzymywanie wiadomości e-mail),

·         informacje o odwiedzinach witryny internetowej,

·         informacje transakcyjne.

Więcej informacji można znaleźć na stronach http://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy.jsphttp://www.pardot.com/company/legal/privacy-policy/.

W tej witrynie internetowej jest używana internetowa usługa analityczna Google Analytics udostępniana przez firmę Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics korzysta z pików cookie, czyli plików tekstowych przechowywanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizowanie sposobu korzystania z witryny internetowej. Generowane przez plik cookie informacje na temat sposobu korzystania z witryny (w tym adres IP użytkownika) są przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i na nim przechowywane. Firma Google używa tych informacji do analizowania sposobu korzystania z witryny internetowej, aby przygotowywać raporty na temat aktywności w witrynie na potrzeby jej operatorów oraz dostarczać usługi związane z korzystaniem z witryny i Internetu. Ponadto firma Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu firmy Google. W żadnym wypadku firma Google nie wiąże adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Mogą Państwo zapobiec instalowaniu plików cookie, odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową. Jednak w takim przypadku pełne korzystanie z niektórych funkcji dostępnych w tej witrynie może okazać się możliwe. Korzystanie z tej witryny internetowej jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzane przez firmę Google zebranych danych na Państwa temat w sposób i do celów opisanych powyżej. W dowolnej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na zbieranie i używanie swojego adresu IP przez usługę Google Analytics. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Usługa Google Analytics dodała kod „gat._anonymizeIp();” do niemieckich witryn firmy Terex, aby zagwarantować anonimizację adresów IP.

 

7. Środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przechowywanych w naszej witrynie internetowej

Mogą Państwo mieć pewność, że dowolne dane osobowe powierzone nam za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub w korespondencji e-mail są bezpieczne. Podejmujemy wszelkie działania, aby chronić Państwa prywatność i traktować Państwa dane osobowe jako ściśle poufne.

Stosujemy szeroko zakrojone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie i niewłaściwemu wykorzystaniu przechowywanych przez nas danych osobowych. Regularnie dokonujemy przeglądu tych środków i aktualizujemy je wraz z postępami w obszarze technologii.

Ze względu na strukturę Internetu istnieje możliwość, że reguły dotyczące ochrony danych i środki bezpieczeństwa opisane powyżej nie będą przestrzegane przez inne osoby lub instytucje pozostające poza naszą kontrolą. Dane przekazane w formie niezaszyfrowanej — nawet wysłane w wiadomości e-mail — mogą zostać odczytane przez osoby trzecie. Nie mamy na to żadnego technicznego wpływu. Obowiązek zadbania o to, aby przekazywane dane były zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem, czy to przez użycie szyfrowania, czy innej metody, spoczywa na użytkowniku.

 

8. Hiperłącza do witryn internetowych innych firm

Na naszych stronach internetowych znajdują się hiperłącza prowadzące do witryn internetowych innych usługodawców. Aktywowanie takiego hiperłącza powoduje przekierowanie z naszej witryny internetowej do witryny innego usługodawcy. Można to rozpoznać po zmianie w adresie URL.

Nie możemy zagwarantować, że w witrynach internetowych tych innych firm Państwa dane osobowe będą traktowane z zachowaniem takiego samego stopnia poufności. Nie kontrolujemy przestrzegania przez te firmy przepisów z zakresu ochrony danych. Dotyczy to w szczególności serwisu www.facebook.com. Aby uzyskać informacje na temat tego, jak te firmy obchodzą się z danymi osobowymi, należy przejść bezpośrednio do ich witryn internetowych.

9. Ujawnianie przechowywanych danych osobowych / usuwanie

Przekazane przez Państwa dane osobowe przechowujemy wyłącznie przez czas dozwolony przez prawo.

Na życzenie chętnie ujawniamy, jakie dane osobowe na Państwa temat przechowujemy. Jeśli mimo naszych wysiłków mających na celu przechowywanie prawidłowych i aktualnych informacji posiadane przez nas dane osobowe będą nieprawidłowe, podejmiemy kroki zmierzające do ich niezwłocznego poprawienia. Jeśli poproszą nas Państwo o usunięcie przechowywanych przez nas danych osobowych, po otrzymaniu takiej prośby niezwłocznie je usuniemy. Jeśli usunięcie tych danych będzie niemożliwe ze względów prawnych, obejmiemy dane blokadą. Zwracamy jednak uwagę, że po usunięciu Państwa danych osobowych nie będziemy mogli w dalszym ciągu oferować opisanych tutaj usług. W dowolnym z tych przypadków prosimy o kontakt:

Terex Corporation
200 Nyala Farm Road
Westport, CT 06880, USA
T: +1 203 222-7170
F: +1 203 222 7976
E: info@terex.com

 

 

 

10. Dyrektor ds. ochrony danych

Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z niniejszym oświadczeniem dotyczącym warunków korzystania i prywatności prosimy kierować bezpośrednio do naszego dyrektora ds. ochrony danych:

Dr Karsten Kinast LL.M.
Attorney at Law
Kinast & Partner Attorneys at Law
Venloer Strasse 24
50672 Köln, Niemcy
T: +49 (0) 221 / 222183-0
F: +49 (0) 221 / 222183-10

http://www.kinast-partner.com

 

Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z praktykami firmy Terex Corporation w zakresie ochrony danych prosimy kierować bezpośrednio do naszego dyrektora ds. bezpieczeństwa informacji:

Ralph Carey

Terex Corporation
200 Nyala Farm Road
Westport, CT 06880, USA
T: +1 203 722-1805

ralph.carey@terex.com