SYSTEM ZARZĄDZANIA PARKIEM MASZYNOWYM

Przedstawiamy T-Link T-Link Broszura

T-Link to oferowany przez firmę Terex|Finlay system zdalnego monitorowania parku maszynowego i zarządzania nim. Stanowi on połączenie systemu sterowania opartego na magistrali CAN znajdującego się na wyposażeniu maszyn, nawigacji satelitarnej i oprogramowania telematycznego.
System T-Link udostępnia zarówno podstawowe informacje na temat maszyn, takie jak ich lokalizacja i czas pracy, jak i funkcje przesyłania sygnałów ostrzegawczych dotyczących poszczególnych maszyn oraz śledzenia produkcji, umożliwiając zdalne monitorowanie i zarządzanie maszynami Terex|Finlay i przyczyniając się do rozwoju firmy

 

 

WYDŁUŻENIE CZASU SPRAWNEGO DZIAŁANIA MASZYN

hours 2

System T-Link ułatwia maksymalizację skuteczności operacji przez monitorowanie czasu bezczynności i pracy maszyn oraz śledzenie ich przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami. .

• Dokładne monitorowanie czasu pracy silnika.
• Planowanie rutynowych czynności konserwacji prewencyjnej i serwisu.
• Skuteczniejsze wsparcie ze strony przedstawiciela.

 

ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA I POPRAWA WIDOCZNOŚCI

location

• Lokalizacja maszyn w czasie rzeczywistym.
• Ustalanie stref Geofence w przypadku poszczególnych maszyn.
• Historia ruchu maszyn.

 

UDOSKONALONE ZARZĄDZANIE PARKIEM MASZYNOWYM

performance

System T-Link zapewnia dostęp do kodów serwisowych silników z centralnej lokalizacji. Pozwala to na wykonanie regulacji maszyn lub przeszkolenie operatorów w celu zwiększenia wydajności pracy.

• Raporty zużycia paliwa (w tym koszt na tonę produktu, jeśli maszyny są wyposażone w systemy ważenia taśm).
• Monitorowanie czasu bezczynności/pracy.
• Rejestrowanie obciążenia silnika.
• Raporty na potrzeby zarządzania parkiem maszynowym.
• Raporty wykorzystania maszyn.

 

 Long_layout_telematic_infographic_PO